fredag, september 29, 2006

Ett fritt Europa?

Nu när ytterligare en EU-konstitution verkar vara på gång och alla EU-politiker och -byråkrater gemensamt kämpar för en union "som kan matcha USA" och kämpa om världsherravälde. Då är det en frisk fläkt att det finns dem som engagerar sig för ett mellanstatligt Europa, baserat på suveräna medlemsstater med enskilda begränsningar--men ett Europa med gemensamma friheter.

Kolla in Free Europe (www.freeeurope.info)