fredag, september 22, 2006

Trängselskatten

Det finns borgerliga personer och även framträdande liberaler som är för en trängselskatt i Stockholm. Jag kan leva med det men då måste de personerna samtidigt kämpa lika hårt för minskade skatter på bilismen vilket jag ännu inte har noterat.
De två frågor jag vill ha svar på från borgerliga anhängare av trängselskatten är följande:

1. Hur ser man på registrering av alla som kör in och ut ur zonerna?

2. På vilket sätt är centralt satta priser av politiker/byråkrater marknadsekonomi?

Jag skulle också kunna vara elak och säga att man gillar trängselskatt när man kommit in i riksdagen och kan åka taxi på skattebetalarnas bekostnad. Då vill man inte att det skall vara trängsel när man skall till plenisalen. Så elak skall jag dock inte vara.

13 Comments:

At 22 september, 2006 10:05, Blogger Neoliberal Agenda said...

Jag skulle också vilja veta:

3. Hur kränker trängsel individens rättigheter?

Vägavgifter är liberala, även att man ska bil ersättningsskyldig om man förstör andras egendom och hälsa. Men trängselskatter har inget med detta att göra.

Pengarna kommer gå till ökad socialistisk verksamhet, som tex, utbyggd kommunal lokaltrafik, och jag som drabbas av utsläppen kommer inte få någon ersättning öht. Andra frågor man vill ha svar på är varför bilträngsel är så hemskt men tex. inte trängsel i tunnelbanan(som man tydligen vill subventionera ytterligare)? Varför inte införa trängselskatt i trångbodda lägenheter eller för att hindra trängseln i julruschen? Det vore iaf. konsekvent även om det skulle leda till ett ökande skattetryck.

Jag blev besviken när Johan Norberg började förorda dessa skatter. Trängselskatt har inget med individens rättigheter göra. Möjligtvis kan det motiveras med utilitaristiska argument men det betyder att man måste placera Johan Norberg tillsamman med Torbjörn Tännsjö. Tråkigt.

 
At 22 september, 2006 12:41, Blogger Flavian said...

Jag är egentligen inte för trängselskatter, men jag anser att frågan skall avgöras av Stockholms kommun och dör har ju kommuninvånarna sagt ja.

Jag är för kommunalt självbestämmande även i de fall kommunen beslutar "fel".

Icke-anarkistiska amerikanska liberarianer är för "States Rights" och analogt med detta är jag för kommunalt självbestämmande.

 
At 22 september, 2006 14:22, Blogger sp3tt said...

Flavian: jag tror det finns ganska många anarkister som också är för "states' rights" (till exempel DiLorenzo).

 
At 22 september, 2006 14:49, Blogger Habrok said...

Jag är varken borgerlig eller liberal, men jag kan väl svara ändå.

1. Det är illa. (Notera dock att avgiftsbelagda vägar inte kräver registrering och övervakning på det sätt som skett i Stockholm.)

2. Det är det inte. (Men om du tycker att det är allt eller inget som gäller, om det endast är marknadsekonomi som duger, så måste du vara emot avgiftsbelagda läkarbesök, eller? Själv tycker jag hushållande med skattepengar är en god ide, men det kanske inte är allas kopp te.)

 
At 22 september, 2006 16:54, Blogger Fredrik said...

På en marknad finns ju konkurrens. Den brukar driva priserna neråt och ge konsumenterna vad de vill ha. Vad händer om man inför trängselskatt, kommer det driva ner priserna och tillfredsställa marknaden?
Om jag är snäll och hävdar att huvudskälet till att man vill ha den här skatten är för att man vill minska trängseln (vore jag elak skulle jag hävda att staten bara vill ha in mer pengar) så kommer ju trängselskatten alltid ligga på en nivå där man minskat trängseln med ett antal procent.
Vad händer om konkurrerande alternativ (kollektivtrafiken) höjer sina priser, tappar de sina kunder då? Nope, eftersom trängseln ska hållas nere höjs istället trängselskatten.
Så den "marknadslösningen" tenderar att driva upp priserna.
Men om så sker på en marknad brukar det ju dyka upp en konkurrerande lösning som pressar priserna. Ja, fast det är inte realistiskt att tro att det byggs konkurrerande ringleder, busslinjer, t-banor etc.
Så vad vi får är vad vi har. Fast mycket dyrare.

Häromdagen läste jag att man vill fördubbla priset på enkelbiljetter. Medför att det är mindre lockande att ställa bilen. Medför ökad trängsel. Medför höjd skatt.

Det är helt enkelt så att vi får ändra inställning till trängsel. Bara att inse att håller man till i stan så är det mycket folk runtomkring. Såväl på Centralbron som på Drottninggatan som på NK.

Att införa en skatt för att minska folks missnöje....heltokigt. Jag är missnöjd med att jag inte kan äta oxfilé varje dag men jag skulle inte drömma om att begära statliga subventioner för att kunna göra det. Jag gillar inte att förbättra mitt liv på andras bekostnad.

 
At 23 september, 2006 14:02, Blogger Per Bylund said...

Vad det "borgerliga" stödet för trängselskatten handlar om är helt enkelt att man hellre ser ett marknadstänkande: att man betalar för det man nyttjar.

En fri marknad skulle medföra avgifter för transporter och garanterat även avgifter för att framföra fordon på [privat] väg. Det är det som gör att man, som Norberg, kan säga att trängselskatten är en ökad "marknadifiering" av trafiksituationen i Stockholm. Det är också ett argument som jag själv ställer mig bakom.

Däremot har marknadslösningar inom ramen för staten - eller ännu värre: som är statligt påbud - inget med marknad att göra. Och därmed faller hela argumentet. Marknadslösningar baserat på statens tvångsmaskineri är inget annat än ytterligare tvång. Dessutom leder de alltid till att förutsättningarna för fria marknadslösningar förgörs (genom att staten missbrukar instrumenten och skapar en almän motvilja mot nyttjandebetalning).

Ytterligare ett exempel, som dessvärre libertarianer ofta förespråkar, är "skolcheckar". De är direkt skadliga. Visserligen ökar de valfriheten och därmed (delvis) rörligheten för föräldrar och elever - men de cementerar även statens roll i utbildningen. Problemet är här att staten drar nytta av en artificiell marknadslösning med kvalitetskonkurrens (hög kvalitet får kunder) och kostnadspress (fasta ersättningsnivåer leder till att endast lägre kostnader kan ge vinst). Aktörerna på denna "skyddade" marknad blir beroende av staten lika mycket som staten blir beroende av aktörerna.

Skolchecksexemplet visar att stat och marknad är motpoler och inte går att kombinera. Skolcheckar leder inte till en "delmarknad" inom ett statligt reglerat ramverk - det leder till en korporativ stat där företag och stat lever i symbios och i gemensam kropp. Om Mussolini vore vid liv skulle han jubla.

Problemen gäller förstås även trängselskatterna - en statlig lösning som hämtat inspiration av marknaden. Det kan bara bli värre.


1. Hur ser man på registrering av alla som kör in och ut ur zonerna?

2. På vilket sätt är centralt satta priser av politiker/byråkrater marknadsekonomi?

 
At 23 september, 2006 22:54, Blogger Flavian said...

Man kan emellertid - utifrån ett anarkistiskt grundperspektiv - se på stater som olika gangstersyndikat som konkurrerar med varandra.

Svenska staten är ett syndikat som kontrollerar 448.000 kvadratkilometer och tyska staten ett annat som kontrollerar 356.000 kvadratkilometer.

 
At 23 september, 2006 23:24, Blogger Fredrik said...

Per Bylund: Sant. Så är det.
Jag vill att trafiken ska vara en marknad (möjligtvis med ett statligt trafikstomnät) men jag vill inte ha trängselskatt.

 
At 24 september, 2006 11:42, Blogger Neoliberal Agenda said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 24 september, 2006 11:47, Blogger Neoliberal Agenda said...

Jag håller med om att man ska vara försiktig med halvmesyrer när man avreglerar. Risken finns att marknadsliberalismen får skulden för de brister som finns i en konkurrensutsatt men dock socialistisk finansierad och delvis socialistisk styrd verksamhet.

Men trots detta så tycker jag friskolereformen är bättre än att ha kvar ett kommunalt monopol. Att ställa om alla kommunala skolor över en natt vore knepigt, både praktiskt men framförallt opinionsmässigt. När de flesta skolor är privata (kooperativ, privata företag eller hemundervisning) så kan man avveckla statliga skolcheckar med bl.a. argumentet att det är ett slags fascistiskt system som skapar korruption. Det bästa dock vore att gå direkt till privata skolor.

Om trängselskatter hade handlat om att man hade lagt ut driften av stadens gator/vägar till privata entreprenörer så hade jag varit för. Nu handlar det istället om en statlig motåtgärd för att hindra problemen med de socialistiska systemen. Motågärder som kommer öka de statliga utgifterna och den statliga kontrollen.

Fel i dagens politiska system måste härledas från en kränkning av individens rättigheter, dvs. rätten till egendom och frihet. Detta steg verkar en del "liberaler" hoppa över och därför kommer man att landa fel. Man ser att det finns en prismekanism och så ropar man glatt hurra. Deras analys går inte in på djupet. Den är för grumlig, ungefär som när miljömupparna vill hindra utsläppen genom att ryggradsmässigt stoppa bilismen. Vad de borde inse är att utsläpp är att förstöra någon annans egndom och hälsa. Bilismen i sig är inget problem, bara de avgaser som drabbar andra. Lösningar bör sökas i system som gör att de bilar som släpper ut avgaser får betala till de som drabbas. En sådan lösning är logiskt riktig och kommer därför också fungera på rätt sätt, tex. kommer inte elbilar att drabbas, de som får ersättning kan tex. montera upp luftfiltrering i sin bostad och konsumenterna kommer i högre utsträckning köpa bilar som inte släpper ut så mycket avgaser.

Liknande feltänk kan vi se i hur en del resonerar när det gäller invandring. Även där missar man kränkningen när man föreslår lösningar. Om invandrare är överrepresenterade när det gäller att ta emot bidrag så är lösningen inte att införa statliga invandringskvoter eller tuffare statliga gränskontroller, utan att avskaffa bidragssystemen. Det är bidragssystemen som kränker individens rättigheter och det är där skulden ska falla.

Likadant är det med trängselskatten. Att staten inte kan planera infrastruktur på ett effektivt sätt är inget som förvånar. Lösningen är dock inte mer statlig kontroll och mer statliga utgifter

 
At 25 september, 2006 09:37, Blogger Per Bylund said...

neoliberal agenda:
friskolereformen är bättre än att ha kvar ett kommunalt monopol.

Det beror ju helt på hur man väljer att definiera bättre. Kvaliteten ökar förvisso eftersom man "lagt till" delar av marknadstänk i utbildningsindustrin. Men många problem kvarstår - t ex om statens roll. När skattebetalarna tvingas finansiera "fria" skolor så faller verksamheten också under det offentliga. Därmed finns möjlighet att utkräva ansvar och politikerna väntar inte med att kräva än det ena och än det andra även av friskolor. Under förevändning att de vill "garantera kvaliteten" går de in och styr i verksamheten med både piska och morot. Kontrollen har inte minskat - den har förändrats: från en direkt och uppenbar till indirekt och mer kuslig.

Eventuellt kan friskolereformen tjäna som "övergångslösning" inför en förestående privatisering av utbildningssektorn. Precis som kommunala bostadsbolag är ett första steg mot att avskaffa kommunal hyresverksamhet. Men det är ett problem - och t o m större sådant - om de kommunala bolagen behålls i kommunal regi. Då står vi med en offentlighet med våldsmonopol som driver vinstdrivande verksamhet på skattebetalarnas bekostnad!

Detsamma gäller friskolor, där ett antal "privata" projekt och försök drivs med tvångspengar (skatt). Den klara kopplingen mellan statsmakten, som tar ifrån oss våra slanta, och nyttjandet av pengarna (i den offentliga skolan) försvinner. Gränserna för vad som är och inte är stat upphör att gälla och existera.

Ett företag som har sina intäkter endast av staten, som lyder under statliga regleringar och dekret, som utför verksamhet på statens order - är det en marknadslösning? Även om friskolorna ges visst utrymme att "själva" bestämma om pedagogik, är de över huvud taget fria?

Naturligtvis inte. Men samtidigt som staten genom detta ökar i omfattning minskar tydligheten gentemot medborgaren - skulden för "dålig utbildning" eller "klassklyftor" läggs på en "privat aktör" och man kan kalla på staten för att "ordna upp" det som verkar fel. Staten undgår ansvaret för sin verksamhet genom att effektivt lasta en förslavad aktör - och kan framstå som alla goda gåvors givare, en garant för rättvisa, fred och frihet.

Halvdana marknadslösningar är värre än helstatliga dito.

 
At 27 september, 2006 10:56, Blogger Johan Hedin said...

Nu blir jag snart förbannad.
Mig veterligen är det ca tre (ny)liberaler som gått ut och förespråkat bilavgifter: Johan Norberg, Federley och jag själv.

Vad är det för dravel om att inte jag skulle "kämpa hårt för minskade skatter på bilism"? Bullshit!
Läs mina blogginlägg och läs min artikel på Smedjan.

Jag kan inte förstå varför så många nyliberaler iövrigt stoppar huvudet i sanden i denna frågan och antar en miljöpartists inställning till EU.

Nej. trängselskatterna är inte bra på många sätt. Det innebör dock inte att idén med bilavgifter är dålig. Precis som parkeringsavgifter.
Alla de problem ni (och jag) listar med trängsleskatterna går utmärkt att åtgärda, till ett bilavgiftssystem som innebär ett första litet steg emot marknadstänkande inom den totalt planekonomiska trafiken. Precis som inom tele-sektorn, parkering, kollektivtrafik, tåg, flyg etc etc.

 
At 27 september, 2006 11:17, Blogger Fredrik said...

Johan Hedin kanske kan förklara hur den marknaden kommer se ut?
En marknad för parkeringar är ju ganska uppenbar. Privata bolag kan köpa mark för att bygga parkeringsplatser och vi kunder kan välja. Precis som inom flyg, tele mm. Men jag ser inte riktigt den marknaden vad gäller tillgängligheten till Stockholm, men Johan kanske kan delge sin vision i mer konkreta ordalag.

Dessutom känns jämförelsen mellan trängselskatten (ickemarknaden) och de uppräknade marknaderna inte helt korrekt eftersom bilister redan idag sägs betala mer i trafikrelaterad skatt än vad kostnaden för bilismen är. Det "fenomenet" känner jag inte igen inom flyg, tele mfl.

Man skapar inte en marknad genom att införa trängselskatt. Kan man först skapa en marknad så kommer jag gladeligen vara för en nyttjandeavgift som sätts i konkurrens mellan privata företag.
Jag gillar att betala vad saker kostar men jag gillar inte att bli lurad och beskattad av falska marknadsprofeter.

 

Skicka en kommentar

<< Home