fredag, september 15, 2006

Den europeiska George W. Bush

Idag på Strike-the-Root diskuterar jag den europeiska bilden av amerikanske presidenten George W. Bush, a.k.a. Dubya. Hur kommer det sig att européer är så himla säkra på att Bush är en idiot? Och hur kommer det sig att alla "vet" att han inte är omtyckt (men ändå omvaldes)?

Visserligen framstår inte Bush som en Einstein, inte heller är hans politik varken övertygande eller attraktiv om man ser på en ur ett liberalt perspektiv. Men det borde vara tydligt att Europa har sin egen George W. Bush, som i många avseenden inte är densamme som den amerikanske presidenten. I övrigt är dock skillnaden mellan Europa och Amerika inte alltför stor:

The only difference between Europe and America, as far as I can tell, is that the states of Europe are all-encompassing socialist welfare states aspiring to be a centralized police state. America, on the other hand, is a centralized police state trying to become a socialist welfare utopia.
Artikeln diskuterar synen på Bush i Sverige och Europa - och hur denna syn medvetet skapats av tyckareliten: journalister, kommentatorer, och intelligentian. Det handlar inte endast om kriget, utan lika mycket om sned rapportering från det stora landet i väster. Man kan fråga sig vad det är som driver alla dessa journalister som väljer att förmedla en bild som de knappast kan tillgodogöra sig väl på plats.

The Europeans' George W. Bush