onsdag, september 06, 2006

Indianekonomi

Centerpartisten Fredrik Federley skriver i en debattartikel tillsammans med företrädare för bl a s, v och mp som publiceras i Stockholm City idag (ej online) att vinsten från trängselskatten på 550 miljoner årligen skall gå till infrastrukturinvesteringar. Man kan undra hur han räknar då.

Vinst brukar beräknas som intäkter minis kostnader. I detta fall är intäkten 300 miljoner, dvs lägre än Federleys påstådda vinst. Därtill kommer kostnader. Bara kapitalkostnaden för investeringen på 3,8 miljarder är i storleksordningen 130 miljoner årligen. Därtill kommer drifts-, underhålls-, administrations-, och avskrivningskostnader, alla i hundramiljonersklassen. Är det möjligen på Enron som Federely lärt sig att räkna?

För inte kan det vara så att han bara agerat nyttig idiot åt vänstern och skriver på debattartiklar som han inte kollat innehållet i?