söndag, augusti 27, 2006

"Vi vet vad vi har – men inte vad vi får"

Nyss fick jag ett mail från Leif på Jobbpartiet. Vem han är eller vad Jobbpartiet är för något vet jag inte, inte heller vet jag varför jag fick mailet. Men så långt jag förstår är det information om vårt hemska företagsklimat. Med verkliga och lättförståeliga exempel från en svensk vardag.

Att det sker så här inför valet är väl inte direkt en slump, men även om sidan länkar till alliansen så är den inte klart en röstraggningssida (tror jag). Den uppmanar genom informationen till eftertanke om företags- och företagarklimatet.

Hur som helst kan informationen nog kan vara av intresse för de som läser Moderskeppet. Om inte annat kan ni kanske orka er igenom texten och bedöma vad det är för avsändare. För jag vet faktiskt inte. Och jag röstar inte heller - av princip.

Så, med hälsning från Leif Lundberg:

Politik var tidigare för mig något som inte gick att påverka, ungefär som vädret, något man fick acceptera och lära sig att leva med. För två år sedan fick jag en känning av att vi var ute på riktigt hal is och sedan dess har jag på eget initiativ skaffat mig en bild baserad på rådata och rapporter som jag sedan förädlat med en uppriktig ambition att inte vinkla informationen.

Visste du att;
- Att vara världsmästare på skattetryck jämfört med snittet inom OECD kostar varje löntagare 5 000 kronor extra i skatt varje månad. Bättre än trisslotter, alla löntagare skulle vinna 5 000 kronor skattefritt per månad fram till pensionen.

Det enda som behövs är fler riktiga jobb. Även vård, skola och omsorg skulle stärkas.

- Mellan 1990 och 2004 ökade antalet bidragstagare från 732 000 till 1 067 000 heltidspersoner, vilket motsvarar 460 heltidspersoner eller 10 fulla linjebussar varje vecka under 14 års tid! Avser sjukpenning, öppen arbetslöshet, förtidspension, AMS och socialbidrag.

- Mellan 2006 och 2020 kommer antalet ålderspensionärer (65+) att öka från 1 574 000 till 2 042 000, vilket motsvarar 640 eller 14 fulla linjebussar varje vecka under 14 års tid! De förväntar sig en högkvalitativ omsorg och en bra pension.

- Verklig arbetslöshet skattas till 17 % och för ungdomar 30 %. Ren katastrof och ändå är detta bara början om vi inte bestämmer oss för att göra något åt det. Att dölja, mörka och förneka löser inga problem. Möjligen vinner man val på det.

Jag har samlat ihop ett faktamaterial på www.jobbpartiet.se där jag också bjuder på en tidsresa 20 år bakåt i tiden. Har vi lärt oss något på 20 år?