tisdag, juli 19, 2005

Siffror från EU

EU-kommissionen genomför återkommande opinionsmätningar om stödet för EU och dess institutioner i medlemsländerna. Trots att kommissionens mätningar ofta visar på ett långt starkare stöd för EU:s olika påhitt än vad som går att se i andra mätningar eller faktiskt agerande (exempelvis skulle enligt Eurobarometen en majoritet av svenskarna vara för EMU i samband med folkomröstningen 2003) kan undersökningen vara läsvärd. Siffrorna som presenteras måste ju sägas utgöra den övre gränsen för stödet för EU. Att notera är att exempelvis endast 47 % av medborgarna i EU-länderna gillar EU. I Sverige gillar 34 % EU samtidigt som det är 36 % som anser att de tjänat på medlemskapet medan 50% (mest i EU) menar att de inte tjänat på medlemskapet (I Frankrike menar 53 % att de tjänat på att vara med jämfört med 33 % som menar att de inte gjort det). Man kan också utläsa att 38 % av svenskarna tycker att EU skall ha en grundlag (om än ej nödvändigtvis den som föreslogs).

Not: Att 58 % av svenskarna (vilket skall utgöra den lägsta andelen av alla i EU) skulle vilja ha ett EU-försvar som undersökningen påstår får nog läggas till kategorin exempel på när kommissionens mätmetoder slagit snett (den alternativa förklaringen att det svaga svenska stödet för EU beror på att det inte finns ett europeiskt försvar förefaller mindre trolig)