måndag, juli 11, 2005

Klimatförändringar i perspektiv

Råkade springa över SOU 2005:47, Kärnavfall - barriärerna, biosfären och samhället. KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 2004, som lämnades till regeringen i juni.

KASAM skall utläsas "Statens råd för kärnavfallsfrågor" och är en fristående vetenskaplig kommitté som vart tredje år sammanfattar kunskapsläget på kärnavfallsområdet.

Sådant som fascinerar oss kärntekniknördar, och vid en genomskumning av kapitlet om klimatet (kap 13, s 121f):
Vi vet att den klimatförändring vi har sett under de senaste 100 åren inte på något sett [sic!] är unik. Vi har haft kraftigare och snabbare förändringar sedan den senaste istiden, för att inte tala om längre tillbaka i tiden.

Även om det vid det här laget borde vara ett känt faktum, gör domedagsvänstern då och då förnyade försök att åter flytta fram sina positioner. Och då måste de motas i grind.