söndag, juli 10, 2005

Det finns inte mer att stjäla från "de rika"

Kommunistledaren Lars Ohly fick avsluta Almedalsveckan i lördags, och dundrade bland annat på om höjd skatt för "de rika", så att "välfärden" kan få mer "resurser". Kanske 5% extra i skatt på höginkomsttagarna, spekulerade Ohly i teve på lördagskvällen.

Men vad skulle fem extra procent från landets höginkomsttagare egentligen ge för tillskott till den offentliga kassakistan?

Näringslivets forskningsinstitut Ratio publicerade i maj en kortfattad och lättöverskådlig uppsats som fått alldeles för lite uppmärksamhet, där en sammanställning av inkomst- och skatteläget i Sverige presenteras. Uppsatsen kan inte anklagas för att vara ideologiskt färgad, eftersom det enda den gör är att hämta siffror från skattemyndigheten och SCB, som bearbetats.

Beräkningarna utifrån den verkliga situationen i Sverige visar bland annat att de svenskar som tjänar 465 000 kr eller mer om året - det vill säga mindre än 40 000 i månaden, vilket är en bra men inte extrem inkomst - har en sammanlagd inkomst på 78 miljarder (Ohly kvalar för övrigt för egen del med enkelhet in i denna kategori). Om marginalskatten för dessa skulle höjas från 5 till 10 procent, skulle det alltså ge ökade skatteintäkter på 3,9 miljarder. Men eftersom den höjda skatten skulle få denna grupp att konsumera mindre, skulle var femte krona av dessa 3,9 mdr försvinna i uteblivna moms- och punktskatteintäkter.

Återstår alltså något över 3 miljarder. Vilket är jordnötter i sammanhanget. De totala skatteintäkterna i Sverige i år beräknas enligt vårbudgeten bli 1323 mdr. Med Ohlys och de andra skattehetsarnas extraskatt på "de rika" skulle den siffran i stället blir 1326 mdr. Vilken otrolig boost för "välfärden"...

Det eviga och förutsägbara tugget om att "de rika" måste betala mer för att "välfärden" skall kunna få "ökade resurser" är med andra ord bara nys. Skattetaket är nått.

Ratiouppsatsen visar att den överlägset största skattebasen finns i inkomstintervallet 123000-295000 kr, det vill säga högst modesta inkomstnivåer. Där är de sammanlagda inkomsterna 650 miljarder.

Men att säga att dessa låg- och medelinkomsttagare bör få betala 5% mer i skatt kan Ohly förstås inte göra. Dessa grupper är redan högst beskattade i världen, och där finns också de av Ohlys väljare som tror sig kunna tjäna på att "de rika" får betala mer i skatt.

Därför kan inte Ohly göra annat än att fortsätta med ett ihåligt, populistiskt krav på att "de rika" måste betala mer. Trots att det - på grund av den extremt sammanpressade lönestrukturen i Sverige och på grund av de redan extremt höga skatterna - inte finns mer att ta där.