onsdag, juli 06, 2005

Marknadsekonomi fungerar

Inom nationalekonomi så talar man ofta om olika marknadsmekanismer. En av dessa är människors förväntningar. Det är nämligen så att inte bara människors faktiska ageranden utan också deras förväntningar påverkar ekonomin.

Med detta i åtanke kan det vara värt att läsa denna bloggartikel på Marginal Revolution apråpå att det blev London som fick vara värd för OS 2012 och inte Paris. Jag tar mig friheten att direkt här lägga in bilden i bloggposten.

Bilden skall ha varit tagen innan det blev klart att inte Paris vann lottningen... Titeln på bloggartikeln på Marginal Revolution lyder: "Efficient Markets or Very Efficient Markets?"
*Uppdatering: Tyvärr var det en fake..