söndag, juni 26, 2005

Vänstern visar färg

John Bolton, Bush förlag till ny amerikansk FN-ambassadör, har som bekant väckt en hel del upprörda känslor, inte minst från de demokrater i Senaten som blockerar godkännandet av honom. Vad som dock kommit bort i debatten – eller i alla fall i de svenska mediernas rapportering av den – är att Bolton tidigare under tre presidentadministrationer hållit fyra positioner som krävt senatens godkännande. I stort sett samma personer som idag tycks mena att jorden skulle gå under om Bolton fick företräda USA:s intressen i FN har alltså godkänt honom fyra gånger tidigare. Så vad är problemet denna gång? Vänsterns idoliserande av FN: är den sannolika förklaringen. Senator Barbara Boxer (D-CA) säger att Bolton ”inte hyser annat än förakt för FN”. Frågan är dock om det inte är just det som FN behöver. Man bör komma ihåg att det inte är Bolton, utan FN:s fredsbevarande styrkor som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn. Inte heller är det Bolton, utan FN:s generalsekreterare Kofi Annans son som förvandlat Oil-for-food programmet till Oil for fraud.