onsdag, juni 22, 2005

Foket säger nej, EU säger ja och går vidare

Trots att man röstade nej till EU-grundlagen i Frankrike och Nederländerna och att ratifikationsprocessen "lagts på is" fortsätter EU att implementera grundlagen på en rad områden (som det alltså genom att EU-grudlagen inte är ratificerad saknas legalt stöd för).
Till dessa områden hör
EU External Action Service (diplomatisk kår)
EU-president och utrikesminister
European Defence Agency
Insatsstyrka
Rymdpolititk
Asyl och invandringspolitik

Att EU inte har befogenhet till detta struntar man i. Finns det ingen som är beredd att slåss för lagstyre längre?