onsdag, juni 22, 2005

Haverirapport från EU

EU-kommissionen har låtit göra en undersökning för att utröna vad som gick ”snett” i folkomröstningen i Nederländerna. Hur kunde det komma sig att holländarna med stor majoritet sade nej till den EU-grundlag som skulle göra alla glada och lyckliga?

Undersökningen innehåller en del intressanta resultat:

På frågan om man är nöjd med att det blev nej svarar 67% Ja medan 21% svarar nej. I omröstningen blev det 63-37 vilket indikerar att en del hel av dem som röstade ja eller inte röstade alls tycker att det är bra att det ändå blev nej. En nedbrytning av siffrorna visar att var fjärde ja-röstande tycker att det var bra att nej vann. (3% av nej-röstarna tycker samtidigt att det var dåligt att nej vann)

En majoritet (51%) av de som sympatiserar med det mest EU-positiva partiet (av de stora partierna) VVD röstade nej. Möjligen var partiets reklamfilmer där man varnar för att ett nej leder till folkmord, världskrig, förintelse och terrordåd en bidragande anledning. De enda partier som hade en majoritet Ja-röstande var Gröna Vänstern och miljöpartiet D66

57 % av egna företagare röstade nej medan 21% röstade ja

6 % av dem som röstade ja anförde ”Freden” som argument, vilket gör att det argumentet med knapp marginal förlorar mot ”jag har alltid velat ha en EU-grundlag” vilket 5% av ja-röstarna anförde. Det vanligaste ja-argumentet är att det är nödvändigt med en EU-grundlag. De vanligaste nej-argumenten är samtidigt att de inte vet vad EU-grundlagen innebär (det vore ju tämligen korkat att rösta för något man inte vet vad det är) och förlust av suveränitet.