torsdag, juli 07, 2005

En mörk dag

Dödstalen i London stiger. Rapporter från vänner och bekanta, om att de är OK, tickar långsamt in.

På radio sitter justitieministern och säger i ena sekunden att man inte skall reagera i hast - och i nästa sekund att det vore bra med lite mer telefonavlyssning.

Just nu gäller två saker:

1) Jobba på för att skapa förutsättningar för demokrati, frihet och öppenhet för folken i arabvärlden. Det är det viktigaste vi kan göra för att minska riskerna för nya attentat i framtiden.

2) Se till att politkerna inte inskränker de medborgerliga fri och rättigheterna.

Och tro mig - det är inte gapiga, stenkastande vänsteraktivister som kan, bör eller kommer att ta tag i dessa saker. Nu är det tid för frihet och anständighet.