söndag, juli 17, 2005

Fortsätt käka flott, CMR

Centrum mot rasism (CMR), som i våras generade omvärlden genom att i allvarsam ton fördöma GB:s val av namn - Nogger Black (och sedermera 88:an) - tycks inte ha gjort så mycket annat för sina skattemiljoner än just det.

Svenska Dagbladet granskar i dag CMR:s verksamhet. 14 miljoner har hittills beviljats organisationen, men pengarna har i allt väsentligt lagrats på hög eftersom CMR ännu efter två år inte orkat göra särskilt många knop i de frågor som motiverar dess existensberättigande.

Well, en del har visserligen bränts iväg på löner, arvoden, hotell, krognotor, resor och flådig upprustning av de 180 kvm stora lokalerna på Sveavägen som tre anställda arbetar i.

Men som det brukar heta: ofta skulle det vara bättre om skattemedlen samlades ihop i en hög och brändes upp, än att låta dem användas för att ytterligare reglera, förbjuda och förhindra.

Så, om skattetrycket nu ändå skall fortsätta vara så förbenat högt, föreslår jag att CMR fortsätter att äta och dricka gott för mina pengar, än att de faktiskt börjar leverera socialism. Det förra ger i alla fall lite glädje och njutning åt en handfull personer; det senare drabbar nio miljoner människor. Lite utilitarist kan man väl få vara ibland...