onsdag, juli 27, 2005

Party Pooper

I Iran finns det folk som skiter i att det inte är tillåtet att dricka alkohol. De vet att alkoholen är skadlig men tycker att det kan vara kul att dricka när det är fest. Detta förekommer ofta i den sekulära övre medelklassen. Ibland så upptäcks den här typen av verksamhet av polisen. Polisen åker dit, avbryter festen, misshandlar festdeltagarna och burar in dem.

Jag kom att tänka på detta när jag läste en kolumn i Metro av Alexandra Pascalidou. Hon berättar om hur hon hamnat på en fest i en ”exklusiv vindsvåning bland mode- och mediemänniskor”. Dessa tyckte att hennes närvaro var besvärande eftersom de inte kunde snorta kokain öppet. Själv kände hon sig som ett ”patetiskt pretto”. En hygglig kille erbjöd henne en ”provlina” men hon avböjde och gick därifrån.

Alexandra Pascalidou berättar vidare att kokain är vanligt hos det fina folket och att dessa vare sig uppträder eller ser ut som vanliga missbrukare. Detta är enligt henne olyckligt eftersom ungdomar då kan få intrycket av att man kan bruka andra droger än alkohol utan vara missbrukare. Detta är ju visserligen fullt möjligt och knappast ovanligt, men lögnen måste hållas vid liv.

Det verkar reta Pascalidou att inte alla som provar andra droger än alkohol trillar dit och blir missbrukare. Ja, i synnerhet om de är lyckade, vackra och rika. Därför avslutar hon sin kolumn med att uppmana polisen till att förstöra fler fester i fina kvarter.

I Iran finns säkert också något ”patetiskt pretto” som i Teherans Metro skriver kolumner där hon berömmer polisens övervåld. Översatt från persiska skulle ett utdrag ur en sådan kolumn kunna te sig så här ungefär:

”Rika och berömda har länge levt i en skyddad alkoholverkstad där de trott sig ha immunitet mot polis- och rättsväsen. Men så plötsligt gör den iranska polisen en alkoholrazzia på det fina folkets fest och plockar kändisar som inte bara gör sig själva en otjänst utan även en hel generation som ser upp till dem och deras livsstil. Bra jobbat, polisen, modigt drag, och fortsätt så, för inga pretentiösa antidrogkampanjer kan göra mer nytta än direkta ingripanden.”