fredag, juli 22, 2005

Som om trekvarts miljard inte räckte

EU har beslutat att satsa motsvarande omkring 100 miljoner SEK på en ny kampanj för Euron som de kallar ”Det framgångsrikaste europeiska projekt som någonsin lanserats" Kampanjen skall inriktas på Storbritannien, Sverige och Danmark "i strävan att vinna över en skeptisk allmänhet”, särskilt i "små städer och avlägsna regioner".(läs: där vi fjällkobönder inte ville rätta in oss i ledet och rösta som överheten tyckte vi skulle göra).

Ärendet bereddes av ett utskott där Gunnar Hökmark är ledamot och alla moderater (liksom alla socialdemokrater utom en) röstade sedan för i kammaren.

Med beslut som detta faller moderaternas krav på att myndigheter inte skall bedriva opinionsbildning platt till marken. Det är uppenbart att man inte har något emot skattefinansierad opinionsbildning som sådan så länge man håller med om kampanjens innehåll.