söndag, juli 24, 2005

Miljöpartiet och mysticismen

Så har då Jenny Jewert i DN tagit upp en artikel från föreningen Vetenskap och Folkbildnings tidning Folkvett.

I artikeln undersöker Jesper Jerkert vilka vetenskapliga fakta som ligger till grund för åsikter som stöds av politiska partier. Jerkert finner att Miljöpartiet står i en klass för sig och Jewert skriver:
Biodynamisk odling må låta vackert, men sker med hänsyn till planeternas positioner och enligt ockulta principer. Ett visst kompostpreparat framställs genom att "hackade barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi".
Nu är det inte så att det stannar vid att Miljöpartiet enbart står för ockultism och mysticism. De har även fått regeringen att lägga skattepengar på sådant här trams.

Miljöpartiet vänder sig också mot att det är för hårda dokumentationskrav för antroposofiska mediciner - d.v.s. att det ställs krav på att medicinerna skall ha bevisad effekt...