tisdag, juli 26, 2005

Briljant analys 2

Vilket samhällsproblem handlar följande uttalade från Ted Kennedy (D, NY) i WSJ 25/7 om:

"Jag kan tänka mig få saker som skulle vara sämre för landets pensionärer, arbetare och familjer"

Svar: Förslaget att utnämna John Roberts till domare i Högsta Domstolen i USA.

Bakgrunden är att Roberts i den Circuit Court där han nu är domare hävdat (i fallet Rancho v. Viejo) att den federala regeringen inte har rätt att hindra en byggherre från att bebygga mark där det finns arroyo-paddor när delstatens myndigheter godkänt bygget. Roberts hänvisar till att grundlagen säger att den federala staten får reglera mellandelstatlig handel men menar att eftersom paddan inte tar del i sådan och dessutom är stationär kan den federala staten inte ingripa för att skydda paddan.