lördag, juli 30, 2005

Munkhammar hamrar tillbaka

Här på Moderskeppet har vi med stort intresse följt de respektive bloggarna som rattas av Ali Esbati och Johnny Munkhammar. För inte så länge sedan skrev Esbati om Munkhammar under rubriken ”The Bottom is Nådd”.

Svaret från Munkhammar har dock dröjt något, men för några dagar sedan kom moteld där vi bland annat får förklaringen till dröjsmålet:

”Nu senast har han [Ali Esbati] omsorgsfullt prickat in kritik av meningsmotståndare på deras semester.”

Det måste ha kliat i Alis fingrar i väntan på att Johnny skulle gå på semester.