söndag, september 07, 2008

Ta chansen - fråga justitieministern vad hon tycker om FRA-lagen

Justitieminister Beatrice Ask har uppenbarligen sovit djupt de senaste månaderna, men nu vaknat och uttalat sig om offentlighetsprincipen vid rättegångar.

Långt mer intressant vore om hon i egenskap av rättsväsendets främsta företrädare uttalade sig om FRA-lagen istället för att låta amatörer, försvarsministrar eller FRA-direktörer "förklara" vad lagförslaget innebär.

Seså, Beatrice Ask. Du är justitieminister, och med det jobbet följer en lång rad av förpliktelser. Är det för obehagligt att möta kritiska frågor, eller att driva politik som du inte tror på är det bara att avgå. Eller måste Ask sitta något år till innan hon når högsta nivån på riksdagspensionen?