söndag, december 24, 2006

Slump eller antisemitism?


I flera av Jan Guillous agentromaner figurerar den palestinska hjältinnan Mouna Al-Husseini och i hans senaste bok ”Madame Terror” heter till och med tre av hjältarna Al-Husseini. Man kan undra var denna fablaisse för det namnet kommer ifrån.

Det kan förstås vara en slump att Guillous hjältar kommit att få det namnet. Det kan sålunda vara en slump att den ende någotsånär kände person med det namnet (utanför agentromanernas värld) är Haj Amin Al-Husseini, palestinsk stormufti i Jerusalem under trettiotalet, och mest känd för att ha samarbetat med Hitler under andra världskriget. Al-Husseini bad bland annat Hitler om hjälp med att utrota judarna i Palestina och bidrog själv till den nazityska krisgansträngningen genom att rekrytera soldater till SS .

Så här beskrevs Al-Husseini vid Nürnbergrättegångsrna av Adolf Eichmans ställföreträdare Dieter Wisliceny (som själv blev hängd som krigsförbrytare):

”Muftin var en av dem som initierade den systematiska utrotningen av de europeiska judarna och var samarbetsman och rådgivare till Eichmann och Himmler i utförandet av den planen. [Han] var en av Eichmanns bästa vänner och uppmanade honom ständigt att accelerera utrotningsåtgärderna. Jag hörde honom, i sällskap av Eichman, säga att han in cognitio besökt gaskamrarna i Auschwitz”

Det kan förstås mycket vara så att Guillous kunskaper om mellanösterns historia är så begränsade att han inte känner till denne Al-Husseini. Den som läst böckerna om Arn skulle åtminstone kunna misstänka att så är fallet. Möjligen kan Guillou förletts att tro att Haj Amin Al-Husseini verkligen var en hjälte av att Yassir Arafat så sent som 2002 kallade honom just detta: ”vår hjälte”.

2 Comments:

At 27 december, 2006 12:44, Blogger TTP said...

Guillous namnsättning av individerna i Madame Terror, visar en ganska stor brist på fantasi. Att namnsätta tre av chefs personerna ombord på ubåten, efter den berömda sovjetiska ishockeykedjan, är rentav barnsligt. Hans språkbruk har fått en influens av D. Brown, mästrande men utan intellektuell skärpa, halvvägs genom boken är jag hittills ganska så besviken.

TTP

 
At 04 januari, 2007 17:27, Blogger Anders said...

Det är mycket sannolikt att han vet precis vem nazimuftin är. Mördaren Arafat är Guillous stora hjälte och Al-Husseini var hans mors kusin och han växte upp hos honom.

 

Skicka en kommentar

<< Home