torsdag, december 14, 2006

Fanns ingen annan att intervjua?

Ett på många sätt intressant repotage i SVT kallat Pärleporten visar hur afrikanska flyktingar försöker ta sig in i Europa på överfulla lastbilar och båtar för att söka sig en bättre framtid i Europa. Det visar också de murar man från EU:s håll har byggt upp för att hindra att dessa människor tar sig in i EU.
Man visar också de barn, i en del fall så unga som 10 år, som av sina föräldrar skickas med på båtarna för att försöka ta sig till Europa för att få ett jobb. Det skall krävas en mycket hårdhudad person för att inte känna medlidande med den pojke som intervjuas och som har förlorat sin bror. På det stora hela har SVT:s korrespondenter Erika Bjerström och Christina Johannesson gjort ett gediget jobb.
Däremot ställer jag mig frågan varför Maud Johansson, globaliseringsexpert, Forum, (man har glömt att skriva Syd) intervjuas i programmet. Hon tillför ingenting av värde utan säger bara saker i stil med att skillanderna mellan rika och fattiga i världen är groteskt stora. Det finns ingen tillstymmelse till analys eller förklaring till varför Afrika är fattigt. Fanns det verkligen ingen annan att intervjua?
Till sist kan jag ge TV-chefen Eva Hamilton ett tips. Hon har sagt att man skall bedöma hela SVT:s utbud och inte bara enskilda program. Som ett tillägg till Pärleporten och som motvikt till Castro-kvällen kan man visa Johan Norbergs film Globalisation is good. Chansen för detta torde dock och tyvärr vara minimal.