söndag, december 24, 2006

För miljön är ingen uppoffring meningslös

Regeringen föreslår att man skall tvingas läsa av sin elmätare en gång i månaden (istället för som nu kanske 2 gånger om året). I ett pressmeddelande skriver man:

-Månadsvis avläsning är ett första steg för att effektivisera energianvändningen och få en väl fungerande elmarknad, säger näringsminister Maud Olofsson.

För konsumenterna innebär tätare mätaravläsningar att kopplingen mellan elanvändning och faktura blir tydligare. Större insikt i den faktiska elförbrukningen kan i sin tur bidra till att öka drivkraften för att minska elanvändningen. Därmed blir reformen också en viktig del i regeringens satsning på energieffektivisering.
Elmätaravläsning innebär att lappar skall skickas ut till kanske 4 miljoner hushåll, att folk skall lägga tid på ett hantera detta och att resultaten skall föras in i elbolagens datorer. Man kan undra om man från regeringens håll funderat på vad det kostar att adminstrera detta, och om de tänkt på vilka som i slutändan kommer att få stå för dessa kostnader.