onsdag, december 27, 2006

Skona diktatorn

Saddam Hussein ska avrättas. Det står klart sedan domen mot den forne diktatorn godkänts. Om allt går som planerat bör Hussein vara hängd om en månad. Jag kommer inte att sura när den gamle tyrannen hängs. Men jag tycker likafullt att det är fel att avrätta honom. Dels är jag principiell motståndare till dödsstraffet, som jag anser är ociviliserat och rent igenom sjukt. Staten ska inte ta livet av människor, punkt.

Men det finns även andra invändningar. Rättsfall mot diktatorer är av naturliga skäl oftast enorma. De kan dra ut så länge på tiden, och förhalas och saboteras av den anklagade, att den tilltalade hinner dö. Slobodan Milosevic är ett färskt exempel. Saddam Hussein satt dessutom länge vid makten och förbrytelserna är därför stort till antalet. Men varför ska han slippa undan så lätt? Förödmjukelsen att sitta i ett irakiskt fängelse är säkerligen större än lidandet att dö som självutnämnd martyr.

Stora brott har ännu inte hunnit utredas. Först i kön står den omtalade massakern i Halabja, där Husseinregimen använde gas på civila. Efter att den forne diktatorn dömts till livstid flera gånger om skulle enstaka irakier kunna få möjlighet att få egna fall prövade mot den irakiska staten, som rimligen bär det historiska ansvaret för att människor har fängslats och torterats bara för sin åsikt eller läggning. Att döda Saddam Hussein kommer inte att hjälpa Irak ur det pågående inbördeskriget. Inte heller kommer det att hjälpa till att kasta historisk klarhet över terrorn under den irakiske diktatorn.