torsdag, oktober 12, 2006

Kulturrevolution

Kulturens syfte är att väcka debatt, ställa saker på huvudet, beröra människor och tänja på gränserna.

Utifrån dessa kriterier är den mest framgångsrike konstnären i detta land Fredrik Reinfeldt.

Hans senaste intallation, ”Ministertillsättningen”, har på ett oförlikneligt sätt lyckats nå och beröra folksjälen på ett sätt vi inte sett sedan möjligen Ecce Homo-utställningen.

Om konst ska bedömas utifrån antalet upprörda kommentarer har han redan överträffat Göran Persson, vars kulturella gärning kan sammanfattas i hans kulturministrar:

Leif Pagrotsky

Pär Nuder

Marita Ulvskog