måndag, oktober 16, 2006

Kårobligatoriet nackas

Ett gott tecken såhär i höstrusket: kårobligatoriets avskaffande tillkännages i regeringen Reinfeldts första budget.

Det innebär att kårobligatoriet, den enda kvarlevan från skråtiden, är dödsdömt.

Som gammal kåraktiv känner jag oerhörd glädje över att den politiskt korrekta maffia, snällister och karriärister som utgör ett vanligt kårfullmäktige utsätts för marknadskrafterna, och att studenterna får en rejäl exit-möjlighet.

Riktigt intressant blir dock att se hur den moderate riksdagsledamoten Lennart Hedquist, även känd som Hedquissling, röstar denna gång. 2004 bröt han partilinjen och omintetgjorde möjligheten att i samarbete med miljöpartiet avskaffa kårobligatoriet.

Gissningsvis har Hedquist just blivit rejält överkörd i frågan, vilket inte är en dag för tidigt.

Sålunda har en av Frihetsfrontens förhoppningar infriats redan första månaden. Och 17 återstår.