måndag, augusti 15, 2005

Tack så mycket Hedquissling!

Så har inbetalningskorten till studentkåren dykt upp. Som trippelämnesstuderande student har jag dessutom förmånen att få inte mindre än tre glada brev som förklarar för mig hur bra det är för mig att vara med i Studentkåren, hur trevligt man har det tillsammans och hur fint det är att Vi Studenter kan ha demokratiskt inflytande över vår utbildning.

För det första vill jag inte vara med i tre studentkårer. För det andra vill jag inte vara med i någon studentkår över huvud taget. Eftersom jag till skillnad från kårfolket går i skolan för att studera har jag inte tid att springa runt och leka kårbyråkrat och supa för mycket med personer som jag inte har något gemensamt med förutom att vi blivit intvingade i samma förening. Men det är alltså detta som kallas för demokratiskt inflytande.

Att nämnda studentkår gång på gång "på Sveriges studenters vägnar" uttalat sig för fortsatta tvångsmedlemsskap och andra vansinnigheter gör ju inte saken bättre direkt. Demokrati tycks alltså innebära att någon tvingar in mig i en förening där jag inte vill vara med och sedan påstår att jag håller med om allt vad de muppar som orkar engagera sig i föreningen säger. Under de premisserna är det snarast ett sundhetstecken att så många unga inte håller med om att demokrati är det bästa tänkbara styrelseskicket.