måndag, juni 05, 2006

Quis custodiet ipsos custodes?

Redan de gamla romarna funderade över frågan ”vilka ska vakta väktarna”? Frågan om hur de som anförtrotts våldsmonopolet ska tvingas följa lagen och inte gynna sig själva har ständigt varit aktuell i alla icke-totalitära samhällen.

I dagarna uppkom en ny variant på denna eviga fråga. När polisen konfiskerade all datautrustning som befann sig i samma lokaler som Pirate Bays servrar dokumenterade säkerhetskamerorna polisens arbete. Nu har någon lagt ut filmen till allmänt beskådande här.

Efter ungefär en halvtimme verkar polisen inse att väktarna själva är utsatta för bevakning. Raskt tejpar de för bevakningskamerorna.

Eftersom polisernas högste chef, justitieminister Bodström, hävdar att bara knarklangare och terrorister är intresserade av personlig integritet medan alla andra människor inte har något att dölja är beteendet svårförklarligt. Vad gör poliserna egentligen efter förtejpningen?

Utspelades måhända Abu Ghraib-liknande scener där Piratbyråns server förnedrades? Firade polisen tillslaget med att inta kopiösa mängder knark? Undersökte polisen skillnaden mellan dataservrar och basketbollar genom att kasta dem i marken?

Nä, sanningen är nog att dagens svenskar inte längre frågar sig vilka som ska vakta väktarna, och att väktarna anpassat sig efter det. Som skrevs i all sin ohygglighet på IDG:s debattforum:

”Men vem övervakar övervakaren då?”

och får snabbt det skoningslösa svaret

”Bodström”

Tipstack: IDG och Aftonfabler.