söndag, mars 12, 2006

Lundgren hopp i buggningsfrågan

Hoppet för dem som ogillar buggning står nu till vänsterpartiet lyckas få igenom den minoritetsbordläggning som kan uppskjuta förslaget ett år – till efter valet då riksdagens sammansättning förhoppningsvis ser helt annorlunda ut än nu. Grundlagen innehåller en skrivning som gör att beslut om att inskränka medborgerliga fri- och rättigheter kan skjutas upp i tolv månader om minst tio riksdagsledamöter begär det. Det bör inte vara svårt att få ihop men den springande punkten är om riksdag och regering sedan respekterar grundlagens skrivningar. Vi har sätt tidigare att grundlagen sällan är värd pappret den är skriven på.


Eftersom Alliansen i sitt rättspolitiska program för två veckor sedan själva föreslog att buggning skall bli tillåtet har frihetsvännerna inget att hämta där. En röst i höst på något alliansparti, liksom på socialdemokraterna är därmed i praktiken en ja-röst till buggning.
Däremot finns det alternativ utanför riksdagen.

- Hemlig avlyssning hotar inte bara den personliga integriteten, utan även rättssäkerheten i stort. Särskilt allvarligt är att medborgarnas förtroende för rättsväsendet urholkas. Junilistan tar starkt avstånd från förslaget.

- Junilistan ser mycket allvarligt på att staten genom tvång ökar kontrollen av medborgarna. Det är mycket viktigt att bekämpa allvarliga brott. Men det får inte ske på bekostnad av rättssäkerheten, säger Nils Lundgren.

2 Comments:

At 12 mars, 2006 19:02, Blogger The_Great_Below said...

Det finns ett liberalt alternativ också: www.liberalapartiet.se

men visst är det tragiskt att man inte ska kunna rösta på något av de större partierna utan att känna sig smutsig.

 
At 14 mars, 2006 11:53, Blogger pelpet said...

Piratpartiet är också emot buggning.

Av riksdagspartierna så är nog miljöpartiet, vänsterpartiet och centern bästa val om man ogillar buggning.

 

Skicka en kommentar

<< Home