torsdag, mars 09, 2006

FN-FN

Manfred Nowak, FN:s särskilde rapportör om tortyr, framträder i Dagens Nyheter och kräver att Sverige ska sluta underminera tortyrförbudet genom att utvisa människor till länder där de riskerar att utsättas för tortyr.

Det är svårt att inte ryckas med i Nowaks inledande retorik om varför tortyr är omänskligt och därför blivit internationellt förbjudet.

Vid närmare granskning upptäcker läsaren dock två monumentala felslut i artikeln. Dels skriver Nowak ”Det globala hotet från terrorismen i början av 20-hundratalet och USA:s, liksom många europeiska och andra regeringars terroristbekämpningsstrategier tycks trotsa denna universella konsensus. För första gången sedan andra världskriget ifrågasätts det absoluta och oinskränkbara tortyrförbudet.”

Primo: Om det nu råder ”universiellt konsensus” om att förbjuda tortyr kan ju ingen riskera att bli torterad på hela planeten. Så det borde vara riskfritt att avvisa folk till länder som Syrien, Iran eller Nordkorea. Hela Nowaks artikel blir obehövlig.

Secundo: Är problemet inte snarare att det finns länder som faktiskt ägnar sig åt tortyr i stor skala, snarare än att det finns länder som utvisar människor till dessa länder?

10 000-kronorsfrågan är hur Nowak ser på faktumet att Egypten, det torterarland han själv anger i artikeln, sitter i FNs kommission för mänskliga rättigheter. Vore det inte rimligt för en värnare av mänskliga rättigheter att utesluta Egypten, Sudan, Zimbabwe, Saudiarabien, Kina, Nigeria, Kuba, Pakistan, Ryssland och andra länder som inte kan stava till ”mänskliga rättigheter” från UHCHR?

Det är hög tid att lägga ner den politiska korrekthetens högborg - även om det skulle innebära Pierre Schoris återkomst till Sverige.


1 Comments:

At 09 mars, 2006 17:40, Blogger Fuck off and die said...

Ja, jag tycker också en debatt behövs om tortyr och dödsstraff. Man kan inte bara säga "OMG det är kränkande, staten har ingen rätt" etc när man samtidigt stödjer skatter och droglagar.

 

Skicka en kommentar

<< Home