torsdag, mars 16, 2006

Låt inte fromma förhoppningar styra!

Johan Norberg skriver på sin blogg att EU behöver en konstitution som den här korta. Nu är väl sannolikheten större att helvetet fryser till is än att EU skulle godkänna en sådan kort konstitution. Dock måste också en sådan kort konstitution avvisas. Anledningen till detta är två.

För det första skulle även en sådan kort konstition innebära att EU är ett land med allt vad det innebär. Det är något vi liberaler bör bekämpa med näbbar och klor.

För det andra skulle politiker göra allt för att hitta svagheter i en sådan konstitution för att kunna överflytta makt till sig själva. I USA har The interstate commerce act använts för att trycka igenom många regleringar. Man kan tyvärr inte ha fromma förhoppningar att EU-politiker skulle missa en chans att urholka en sådan konstitution.

Av den anledningen kan man skippa även en kort konstitution och i stället arbeta för att lämna EU helt och hållet.