onsdag, mars 22, 2006

Den nya faran

Doktorn i religionsociologi, Johan Gärde, som är verksam vid Notre Dame University i Libanon, har tagit upp Leila Freivalds avgång i dagens SvD Brännpunkt.

Gärde kräver mer censur, fler grundlagsbrott, hyllar Freivalds och kritiserar Göran Perssons agerande med följande ord:

"
Göran Persson skickade i detta läge ut oklara signaler och onödig kritik i stället för att stå upp mot extremism och vad som uppfattas som kränkningar av andra människors religion."

Extremisterna i fråga är inte de som bränner ambassader, uppmanar till mord eller vill införa 600-talets arabiska lagstiftning i hela världen anno 2006. Å nej,
extremisterna är Johan Norberg och Mattias Svensson. Dessa är nämligen "yttradefrihetsfundamentalister" - tydligen för att de tidigare på Brännpunkt hävdat:

"
Trosföreställningar måste kunna kritiseras - sakligt och resonerande, hårt och oförsonligt, bitskt och elakt, ironiskt och skämtsamt, ja, rentav plumpt och onyanserat - utan att avsändaren riskerar repressalier."

Det är inte utan att jag börjar tro på själavandring. Neville Chamberlains ande har uppenbarligen reinkarnerats, men utan att lära sig något av Münchenavtalet om nyttan av att krypa för diktatorer.