tisdag, augusti 09, 2005

Italien sänker EMU?

I the Times skriver Anatole Kaletsky om EMU generellt och om Italiens förhållande till valutaunionen i synnerhet.

I Italien och Tyskland har det en tid nu diskuterats hur eventuella utträden ur valutaunionen skulle fungera. I Tyskland har det än så länge stannat vid teoretiska diskussioner medan det i Italien blivit ett sätt för Berlusconi att distansera sig från socialisterna och Prodi. Prodis valuta är en slagdänga som redan börjat användas flitigt.

Fram till 1997 - innan Italien gick med i EMU - växte landets ekonomi i stadig takt. Efter 1998 har landet saggat efter Frankrike alla år och Tyskland alla år utom två.

Enligt artikelförfattaren kommer en av två saker hända: a) att ECB blir tvungen att luckra upp sina regler eller ändra räntorna till förmån för Italien; eller b) att Italien kommer lämna EMU-samarbetet.

Alla de utländska investerare som har intresse i Italiens € 1,5 triljoner biljoner stora statsskuld måste bäva. Italien kan komma att rubba Europas finansmarknad och EMU bara genom att hota att lämna valutaunionen menar Kaletsky.

Vad var det Milton Friedman sade redan 2001?
“The problem, for you, is that Italy today cannot do what Thatcher did almost as soon as she arrived in power, eliminating exchange controls and making sterling float. Italy now unfortunately cannot do the same thing because of the euro.”