lördag, augusti 06, 2005

Hiroshima-dagen

Idag är det 60 år sedan Hiroshima atombombades.

Kärnvapen är läbbiga – visst. De orsakar definitionsmässigt massförstörelse, har långsiktiga effekter genom radioaktiv strålning och ger knäppa diktatorer chansen att dra igång Ragnarök – eller åtminstone möjligheten att ”go out with a bang”.

Lennart Daleus (som numera är generalsekreterare för Greenpeace Norden) mfl. skriver på DN Debatt:
”Hiroshima, Bagdad, London, Tel Aviv, Dresden, Moskva, New York, Gaza, Madrid, Grosnyj, Bali. Det är nog nu. När ska vi inse att alla bomber är onda. Att ännu en bomb inte kommer att lösa några problem.”

Tyvärr verkar rädslan för kärnvapen slagit ut förmågan till nyanser hos artikelförfattarna. Undrar om Daleus mfl. anser att en (tyvärr hypotetisk) bomb som fälldes över Adolf Hitler 11 maj 1940 och dödade inte bara Hitler utan hela den nazistiska ledningen vore ond? Denna hypotetiska bomb skulle med stor sannolikhet avbrutit andra världskriget, förhindrat Holocaust och helt förändrat ett eventuellt krig mellan Japan och omvärlden. Istället för uppemot 50 miljoner döda skulle siffran kunnat hamna under 1 miljon.

Bomber är verktyg som människor använder. Att tillskriva bomberna moral är bara fånigt.

Sedan kan man ju alltid undra om Lennart Daleus vädjan kommer ha någon inverkan på de som redan idag använder sina konventionella bomber för att spränga busspassagerare, discodansare eller FN-delegationer i småbitar. Eller de diktatorer som räknar ner dagarna tills deras kärnvapenprogram levererar första bomben.