onsdag, juni 08, 2005

Vad kostar en dags världskrig?

Idag betalar Sverige 25,6 miljarder kronor om året för förmånen att få vara med i EU.
EU har dock föreslagit att avgiften skulle höjas till 3% av BNI vilket för Sveriges del skulle motsvara ca 76 miljarder kronor. EU:s utgifter ökar ju i rask takt, exempelvis kommer den Europeiska konkurrenten till Google som EU vill starta kosta skattebetalarna ungefär 5 miljarder SEK.
Företrädare för den borgerliga alliansen har idag skickat ut ett pressmeddelande där de skriver att de är emot en så stor höjning. Imponerade liberalt minsann.

Not: Skulle Sverige gå med på EU:s förslag om avgiftshöjning skulle beloppet för detta uppgå till mer än de skattesänkningar som de borgerliga föreslagit.