fredag, juni 03, 2005

Rekursiv paralys?

Eudoxa, Sveriges största och mest framgångsrika transhumanistiska tankesmedja, har i dagarna lanserat rapporten "Totalkonsumtionsteorins förfall och den genetiska motboken". Tankesmedjan nylanserar motboken som alkholpolitiskt instrument:

”I korthet går modellen ut på att alla som önskar köpa alkohol i Sverige får lämna ett DNA-prov som analyseras efter fallenhet för alkholism. De som uppvisar fallenhet får inte en motbok. Tidigare konsumtion spelar också roll för hur stor ranson som tillåts för var och en.”

Jag är en smula förvånad då jag trodde att personerna bakom Eudoxa var liberalt sinnade. Men i sin iver att omfamna allt vad ny teknik heter så sätter man tydligen den individuella friheten åt sidan.

Dassigt, Waldemar. Dassigt.