onsdag, juni 01, 2005

Bara fjällkobönder?

På sin blogg skriver Carl Bildt (Handelsresande i fred och framtid) att det var den efterblivna landsbygden som röstade nej medan de progressiva städerna röstade ja.

"The large and outward-oriented urban areas of France voted yes. In the region of Paris with impressive 66,5 % and in the second biggest city Lyon with 61,4 %. Toulouse with its Airbus and space industries voted 51,3 % yes and Bordeaux did the same with 57,9 %. In Strasbourg, with its particular European history and experience, the Yes vote was 62,9 %.
But the cities were swamped by the rural areas that - with only part of western France as the exception - voted massively no. And they were joined not the least by problem-filled areas in the declining industrial north-east and in the politically polarized areas down by the Mediterranean. The city of Marseille voted no with 61,2 %.
In essence, this is not too dissimilar from the results that we had in the different referendums on European issues in the Nordic region. The urban versus the rural, and the modernizers versus the protesters. "

Bildt missar dock att notera att konstitutionens starkaste anhängare inte återfinns i Paris eller Toulouse utan bland Wayampi-indianerna i södra Franska Guyana. Det är där "Europatanken" är som starkast. Trots omfattande kampanjinsatser i djungeln och en mängd nya specialdestinerade bidrag blev dock valdeltagandet alltför lågt för att de skulle kunna avgöra valet. Enligt Le Figaro röstade endast cirka 10 000 av de 1,4 miljoner invånarna i folkomröstningen.