lördag, maj 28, 2005

Persson håller greppet om media

Enligt Observers politikbarometer sackar de borgerliga efter, vad gäller att synas i media. Göran Persson går, å andra sidan, fram som ett lokomotiv i spalterna. Mer av publiciteten kring honom är dock negativ, jämfört med tidigare. Även Gudrun Schyman går bra. Centerledaren Maud Olofsson, däremot, har knappt synts alls.

Länk till Observers politikbarometer