fredag, maj 27, 2005

Svar till Munkhammar

1. Det noteras att Munkhammar tror att jag ägnar större delen av min tid åt hans göranden och låtanden. Så är det naturligtvis inte. Däremot är faktiskt Munkhammars -som hör till de absolut mest EU-vänliga personer som vi kan hitta i Sverige- åsikter i frågan intressanta - inte minst för att veta var den ena extrempositionen i debatten befinner sig.
Utifrån detta perspektiv var det naturligtvis av intresse att se att han på sin blog skrivit att EU-grundlagen var dålig.

2. Enligt Timbros hemsida är Munkhammars svenska titel "Idéproducent" och den engelska "Project Leader" . Det är därför inte långsökt att anta att det är de titlar han har.
Man kan undrar varför Munkhammar inte använder någon av dessa? Sannolikt är det för att WSJE inte skulle ta in en artikel av någon som kallade sig idéproducent
I Näringslivet har man sällan svårt att veta vad man har för funktion och vad det är lämpligt att kalla sig. Det borde det inte vara i tankesmedjevärlden heller.

Det kan dessutom noteras att Director är den titel som Mattias Bengtsson använde när han var chef på Timbro.

Enligt Nordsteds Engelska Ordbok bör Director översättas med 1, Direktör, 2, Dirigent, 3 Styrelsemedlem.

Det tycks sålunda vara så att min vän hade visst fog för sin undran.

3. Det spelar roll om vad man kallar sig. Att Maj Inger Klingwall kallade sig Kommunalråd när hon var kommunalrådssekreterare uppfattades exempelvis inte som harmlöst.

4. Om Munkhammar är så tydligt emot EU-grundlagen varför uttycker han sig då som en kinesisk spåman i artikeln i WSJE?
Är det möjigen därför att det är olika publik som läser Munkhammars blogg och WSJE?
Man kan dessutom undra varför Munkhammar tagit med en mening om vad man skall tycka i EU-grundlagsfrågan i en artiklel som i övrigt handlar om hur kassa sossarna är?