måndag, maj 30, 2005

50 miljarder - ett systemskifte?

På dagens SvD Brännpunkt höjer Göran Persson ett - nej många - varnande fingrar för vad en moderatledd regering efter 2006 års val kan leda till.

Bland annat vill Reinfeldt sänka skatterna med 50 miljarder kronor "direkt efter valet", skriver Persson.

Det kan då vara värt att erinra om att statens skatteintäkter ökade med 42 miljarder mellan 2003 och 2004 (enligt statens resultaträkning för 2004 som överlämnades till riksdagen i april).

Nu är visserligen 50 mdr något mer än 42 mdr, men det är ändå värt att fråga sig om välfärdsstaten Sverige var så katastrofalt körd i botten år 2003 jämfört med 2004? Om svaret är nej, tycks de där extra 42 miljarderna alltså inte ha gjort varken från eller till.

Men ändå. Med moderaternas 50 miljarder mindre till staten skulle Sverige drabbas av gräshoppssvärmar och paddregn, social misär och eländes elände. Persson beskriver "attacken" på de svaga, "en trygghetschock", "ett systemskifte", drar en parallell till den hiskeliga situationen i USA där det finns de som behöver "två jobb för att försörja sig" och toppar med den retoriska frågan: "Hur fattiga kan högern tillåta att människor i Sverige blir?"

Så är det tydligen. Dra bort 50 miljarder från statskassan - dra ned statens intäkter till 2003 års nivå - och allt ont som kan tänkas inträffa, kommer att inträffa.

Men i övrigt, bortsett från sakinnehållet och bara sett till retorik och ordval, är artikeln välskriven.