torsdag, juni 02, 2005

Back in the EUSSR

[Att stoppa ratificeringsprocessen av den nya EU-grundlagen] är et farligt synsätt. Både Maastricht och Nice-fördraget har haft länder som röstat emot. Vi skall behandla Frankrike [och Nederländerna får vi förmoda] på samma sätt som Danmark och Irland” Säger Statsminister Göran Persson till Dagens Nyheter.
Irland och Danmark fick rösta om tills de röstade ”rätt” samma medicin skall de länder som nu gick emot Bryssels vilja få smaka.

Den inställning som Göran Persson ger uttryck för – att EU inte får låta sig hindras av båmngstyriga väljare – kommenteras förtjänstfullt av The Daily Telegraph.

” Mere democracy won't stop the EU machine. The project was never meant to be democratic. From the first, the EU's founding fathers understood that it needed to be immune to public opinion. The genius of Jean Monnet and Robert Schuman was to design a system in which supreme power was wielded by unelected officials, and in which the peoples were presented with a series of faits accomplis. When, in 1992, they got their first No vote in Denmark's referendum on Maastricht, our masters were too set in their ways to consider respecting the result, and so pushed on regardless. They will do the same thing today.