onsdag, juni 08, 2005

Björntjänst

Att detaljistmonopolet på läkemedel försvinner - om det nu gör det - är naturligvis önskvärt. Dock riskerar sättet det sker på allvarligt skada kampen för avregleringar. Det är ju inte så att monopolet kommit att avskaffas pga att folk ogillat det utan det är istället belut i EG-domstolen som ligger bakom. Svenska politiker och svenska folket har att rätte och packe sig.
Apoteket - trots bristande tillgänglighet i stora delar i landet - är dessutom en ganska populär institution. Opinionsmätningar visar att mer än två tredjedelar av svenskarna gillar Apoteket.
Politikerna kan nu säga att de tvingats avreglera - och att de gärna skulle ha behållit Apoteket fått råda. Återigen sprids bilden att avregleringar inte är något önskvärt utan något man tvingas till mot sin vilja.
Det är fel väg att liberalisera på.