tisdag, juni 07, 2005

Ur citatlådan...

Om alla pengar och all egendom i hela världen en viss dag klockan tre på eftermiddagen skulle fördelas lika mellan alla jordens innevånare, då skulle man redan klockan halv fyra kunna konstatera betydande skillnader i deras egendomsförhållanden.

- Paul Getty