söndag, juni 12, 2005

Fria således ojämlika

Biologin, med variabilitet som sin hörnsten, förlänar varje mänsklig individ en unik uppsättning egenskaper som ger honom en dignitet som han annars inte skulle kunna ha.

Varje nyfött barn är en okänd storhet vad möjligheterna beträffar, eftersom det finns många tusentals okända, sinsemellan besläktade gener och genmönster som bidrar till dess karaktär. Som ett resultat av natur och uppfostran kan det nyfödda barnet bli en av de största män eller kvinnor som någonsin levt.

I varje enskilt fall har han eller hon i sig ämnet till en unik individ … Om olikheterna inte är så viktiga, då är inte heller friheten så viktig och därmed inte heller idén om individens värde.

- Roger J Williams, "Free and unequal: The Biological Basis of Individual Liberty"