lördag, juni 11, 2005

Fredsunionen

Vad har Utgård i Riddarhyttan, som erbjuder både ”Hantverk från vikingatid till nutid i en unik miljö” och en vikingatida marknadsplats; Påbudet för Microsoft att sälja Windows XP utan mediaspelare (eller för all del förbudet för MS att kalla versionen utan mediaspelaren för ”Eu-version”); krav på att Hizbollah inte klassas som terroristorganisation och en satsning på 10 miljarder euro årligen på rymdforskning gemensamt?

Svar: Det är bra för freden.