lördag, april 18, 2009

Nytt nummer av NyliberalenI ledaren tar Hans Engnell en titt på nätattacken mot yttrandefriheten i världen. Det är inte bara diktaturer som censurerar internet – det pågår en oroväckande utveckling även i den demokratiska världen där stater tävlar mot varandra i kampen mot ”olämpligt material”. Internet är en spegelbild av det verkliga livet, vi får därför lära oss att leva med dess avigsidor.

Det började illa för den regeringsovana Alliansen. Schenströmaffären är bara en av många affärer som skakat regeringen under dess första två år. Men den borgerliga regeringen har lyft sig och har faktiskt chansen att bli omvald. I artikeln Alliansens chanser 2010 diskuterar Stig-Björn Ljunggren regeringens chanser mot en rödgrön opposition i valet 2010 och ger oss också en profetia om utgången.

Finanskrisen och den fallande kronkursen har ökat stödet för euron i Sverige. Stefan Karlsson menar i artieln Är euron mer liberal än kronan? att Sverige skulle tjäna på att lämna kronan och gå in i eurosamarbetet. Euron är mer gångbar än kronan och att ECB skulle vara mer inflationisk än Riksbanken saknar stöd. Valutaunioner är i regel att föredra framför nationella valutor.

Feminism förknippas i dag med en tossig jämlikhetsideologi, politisk klåfingrighet och kvotering. Louise Persson visar i artikeln Kvinnans rätt till sin kropp att det finns en annan feminism, en frihetlig feminism som utgår från kvinnans rätt till sin egen kropp. Hon förklarar varför vänsterfeminismens kollektiva beskrivning av män samtidigt blir en kollektiv beskrivning av kvinnor som viljelösa offer.

FRA, Ipred, ACTA, datalagringsdirektivet – lagstiftningsverkstaden har fullt upp just nu. Christian Engström sammanfattar i Dags att stoppa storebror hoten mot den personliga integriteten och slår fast att möjligheterna för staten att kontrollera medborgarnas privatliv aldrig har varit så stora som nu. Frågan är vad kan vi göra åt det?

Daniel Ankarloos bok Marknadsmyter omfamnades föga förvånande av vänstern eftersom den sade precis vad de ville höra och läsa. Men att sätta sig att beskriva en värld man själv inte riktigt begriper kan lätt bli ganska problematiskt. Johan Norberg ger oss en inblick i Ankarloos värld – och i vår egen i Myter om marknaden – och om mig.

Kriget mot narkotikan fortsätter ohämmat i Sverige och övriga världen. Debatten måste komma igång igen. Hans Engnell förklarar i Spårbyte krävs i narkotikadebatten varför det är ogörligt att vinna gehör för en frihetlig argumentation i narkotikafrågan i Sverige. Vi ska inte gömma undan de frihetliga argumenten, däremot bör fokus ligga på ett skademinimeringsperspektiv. Det är det enda som kan tända ett ljus hos allmänheten och i slutändan vända debatten i frihetlig riktning.

Numret innehåller dessutom ett flertal recensioner. Pär Ström recenserar Folkhemmets balkanisering. Diskrimineringskulturens baksida av Håkan Eriksson & Jacob Rennerfelt. Henrik Alexandersson recenserar Väninnan av Eva Franchell. Hans Engnell recenserar Klassisk feminism av Louise Persson. Erik Lakomaa dubbelrecenserar Israel och Palestina. 60 år i våra röda hjärtan av Ulf Bjereld & Ulf Carmesund samt Palestinas frihetskamp av Per Gahrton. Henrik Bejke recenserar filmen An American Carol. Dick Erixon recenserar filmen Frost/Nixon. Henrik Bejke recenserar filmen Quantum of Solace.

Om du vill prenumerera kan du göra det genom att sätta in 200 kronor för 4 nummer på PlusGirokonto 449 71 84 – 4.