tisdag, oktober 24, 2006

Global övervakning

Regimen Bush ger sig inte... Nu har $2,4 miljoner avsatts till Department of Homeland Security för att utveckla ett så kallat "sentiment analysis"-program. Detta ska övervaka och automatiskt analysera artiklar, kommentarer, ledare osv i media i alla länder. Syftet är att ta reda på om åsikter som uttrycks om USA är negativa, och i så fall om de tyder på ett eventuellt framtida hot mot den amerikanska "säkerheten".

Huruvida det är en lyckad strategi diskuteras i en artikel på Peaceful Assembly, med länk till den New York Times-artikel där nyheten först rapporterades. Här framgår också vad det egentliga syftet med en sådan mjukvara kan tänkas vara. Eller tror man verkligen att Al Qaeda stolt deklarerar var-när-hur nästa attack kommer i öppna medier?

Ends and Effects

1 Comments:

At 28 oktober, 2006 22:14, Blogger Erik M, Uppsala said...

En fullständigt annorlunda analys som såvitt jag kan se verkar rimlig är att det är frågan om ett gäng datalingvister som lyckats lista ut ett sätt att få Department of Homeland Security att betala för deras forskning inom automatisk textanalys.

Det sätt som den militärindustriella komplexet fungerar på är ju att en budget sätts och sedan får olika företag och organisationer slåss om pengarna däri.

Den artikel som refererades i Peaceful Assembly tycktes (som jag minns) nästan anta att DHS hade planerat att någon skulle forska om detta, men jag tycker nog snarare att det verkar som att de tackade ja till något som erbjöds dem.

Alternativt kan det ju vara så att denna tidningsläsning är en aktivitet som redan försiggår (troligt) men att DHS har börjat titta på var de kan göra rationaliseringsvinster.

I endera fallet tycker jag nog det verkar som att de stora vinnarna här är datalingvisterna som får pengar till forskning de ändå velat göra (då textindexering är ett hett ämne nuförtiden). Att detta skulle bli så lyckat att det skulle kunna leda till någon typ av övervakningsproblem är väl långt ifrån självklart.

Något annat som inte ska tas för givet är att denna typ av textanalys medelst parsning skulle kunna ge bättre resultat än rent statistiska metoder, ordfrekvenser, etc., metoder som kanske redan används inom program som Echelon.

Ytterligare en observation: Att forskningsprojektet ifråga redan förklarat hur de avsett testa projektet är ganska rimligt - sannolikt kräver DHS någon typ av acceptanstest från sina projekt för att kunna redovisa vilka som lyckats.

Dock är det rent löjeväckande att de har skapat en databas med "hundratals artiklar" som ska hjälpa dem träna detta program - hundratals artiklar får nog anses som ett mycket litet antal i detta sammanhang, särskilt ifall man ska analysera flera språk.


För att sammanfatta: Det här är nog en story som blåsts långt över sina proportioner. Några datalingvister har hittat en nisch för att få pengar ur DHS kassa. Osannolikt att detta skulle få de olycksbådande konsekvenser som anas i Ends and Effects.

Därmed inte sagt att inte de observationer som görs i Peaceful Assembly-artikeln är intressanta.

mvh
/Erik

 

Skicka en kommentar

<< Home