fredag, augusti 26, 2005

Råttan i färgpytsen

Möjligen framstår det som gnälligt och småsint att ta upp den här frågan. Men Johnny Munkhammars inlägg om blindskriftsmärkta färgburkar lät lite för bra/dåligt för att vara sant. Enligt Johnny har en färghandlare missat att märka några få av färgburkarna i sin butik med den obligatoriska blindskriften. Detta uppmärksammade en nitisk kommunal kontrollant och det hela slutade med att färghandlaren fick böta en rejäl slant.


Blindskrift på färgburkar? Jag ser sällan blindskrift på några produkter alls. Jag tyckte att det osade ”råttan i pizzan” lång väg, även om Sverige tyvärr är ett land där absurda saker av den här arten faktiskt ibland inträffar.

Så jag ringde Sveriges Färghandlares Riksförbund. Efter ett kort samtal så stod det klart att ”blindskriften” i fråga sannolikt är den varningstriangel som ska fästas på vissa farliga produkter. Triangeln är inte ”slät” och kan således upptäckas även av en blind person.

Johnny skriver:

”Man kan förvisso ifrågasätta hur många blinda som ägnar sig åt att måla. Man kan även fråga sig om inte färghandlaren i dessa fall hade kunnat läsa upp det som står på burken. Men framför allt kan man fråga sig hur någon kan påstå att företagsamhet är välkommen i ett sådant samhälle.”

Jag håller med om att denna regel fått absurda effekter och är knappast ett tecken på ett gott företagsklimat. Men att ha en varningstriangel som även blinda kan upptäcka känns i alla fall något mer välmotiverat än att ha blindskrift på produkter som troligen få blinda använder.

6 Comments:

At 26 augusti, 2005 15:24, Blogger Anders Rylander said...

Den väsentliga frågan som Munkhammar tar upp är väl snarare om komunens kontroller av företagandet ska gå till en sådan absurditet som framgår av artikeln. Hade det inte räckt med en begäran om att märka om de omnämnda färgburkarna?

 
At 26 augusti, 2005 15:48, Blogger Markus "LAKE" Berglund said...

Bra grävt! Bloggar bara växer och växer i trovärdighet för varje dag som går.

Men jag måste ändå tycka att det inte är en jättestor skillnad på en varningstriangel och text. Fråga är hur ofta en blind person kommer att komma in i en färgbutik och vill veta vilka burkar som är farlig färg i och vilka som innehåller drickbar färg...

 
At 26 augusti, 2005 16:29, Blogger Jonas N said...

Att ta 6000 kr för en ej efterfrågad tjänst för tanken till svunna tider, när makten kunde kräva 'köp detta och till det pris vi har bestämt'. Dete är ungefär som när arbetarna på träsko- eller spritfabriken fick 'lön' i form av produkterna med tillägget att dessa har detta värde. Elcertifikat är en annan sådan produkt som vi tvingas köpa till ett av överheten fasställt pris. Det finns massor med andra exempel på samma sak.

Fyll gärna på med fler ...

 
At 26 augusti, 2005 16:44, Blogger Tiger said...

Jag tycker inte det ska vara obligatoriskt att sätta varningstrianglar på färgburkar. Myndigheterna ägnade sig i det här fallet åt trakasserier.

Exemplet är dock inte korrekt. Vår sak främjas inte av att vi sprider skrönor, det minskar bara vår trovärdighet.

En varningstriangel är inte detsamma som blindskrift och Jonny Munkhammar är inte moderat, för att ta ett aktuellt exempel.

 
At 29 augusti, 2005 11:52, Blogger Henrik Alexandersson said...

/ Nedan från Munkhammar, som hade problem med att posta... /

I det nitiska arbete med att ständigt använda fakta och formuleringar som är fullständigt balanserade, och aldrig tillspetsade, som kännetecknar Moderskeppets kommentarer har min historia på bloggen om färghandeln kritiserats.

I min historia framgick att staten kräver taktil märkning - med ett kändare ord "blindskrift" - på färgburkar stod inget om vilken del av burken som skulle vara sålunda märkt. Att det var den del som utgjorde en varning gör inte att historien i något avseende blir inkorrekt.

I sin tur innebär det förstås att alla de frågor jag ställde - om inte färghandlaren hade kunnat läsa upp det som stod på burken etc - också står sig. Likaså de absurda konsekvenserna av kommunens hantering.

Här är ett liknande exempel som Företagarombudsmannen just fick hantera:

http://www.dnv.se/press/FO-03-003.html

Johnny

 
At 29 augusti, 2005 13:16, Blogger Tiger said...

Blindskrift är samlingsnamnet för flera olika typer av skrift, varav punktskriften är den mest kända.

När Johnny skriver "blindskrift" när det i själva verket handlar om en varningstriangel så är det på sätt och vis ett försumbart misstag. Men i det här sammanhanget blir det lite tokigt. De flesta personer som läser Johnnys inlägg tänker sannolikt på punktskrift och inte på någon varningstriangel.

Jag misstänker att Johnny inte hade publicerat sitt ursprungliga inlägg om han hade vetat att det handlade om en varningstriangel. Historien hade liksom inte låtit lika absurd då. Den mer svepande (och faktiskt inkorrekta) benämningen "blindskrift" gör historien "bättre".

Även om något påminner om något annat så bör man använda sig av den korrekta benämningen. Exempelvis så påminner kanske Johnny Munkhammar om en moderat, men han är det inte.

 

Skicka en kommentar

<< Home