onsdag, augusti 17, 2005

Den genetiska motboken -- fortfarande dassig

Tankesmedjan Eudoxa har lanserat en ny blogg som heter Techne. I ett av de första inläggen så passar Eudoxas vd Waldemar Ingdahl på att påpeka att han inte gillar den genetiska motboken. Den genetiska motboken är ett förslag som mig veterligen ingen annan i den svenska debatten förespråkar. Nu får man alltså reda på att den som introducerat idén inte heller gillar den. Jag har i ett inlägg här på Moderskeppet kritiserat Eudoxa för detta förslag. Waldemar frågar mig om jag ”fortfarande tycker att förslaget är dassigt”.

Ja Waldemar, jag tycker fortfarande att förslaget är dassigt. Det känns dessutom lite lustigt att jag delar den uppfattningen med dig, eftersom du samtidigt förespråkar idén.

Waldemar skriver:

”I dag står debatten i Sverige mellan de som vill gå med på Härstedts förslag att sänka skatterna (mest för att behålla något av statens skatteintäkter) och de som vill behålla Systemet som det är till varje pris (läs stora delar av nykerhetsrörelsen).”

Som jag tolkar Waldemar så tycker han att detta är två dassiga vägar att gå så han lanserar ett tredje alternativ, visserligen dassigt det också, men det är åtminstone inte lika dassigt som de val vi har idag. Jag håller inte med. Jag tycker inte att den genetiska motboken är ett mindre dassigt förslag, snarare tvärtom.

Registreringen av folks DNA är integritetskränkande. Staten ska inte sitta på sådana uppgifter. Detta borde vara självklart för varje liberal.

Waldemar berör faktiskt integriteten:

”Om man är orolig för DNA-register och integriteten så säger lagarna redan idag, att ditt gentest är något som bara får användas för ett syfte du har givit ditt informerade samtycke till och inget annat.”

Ok, men jag ger inte mitt samtycke. Jag vill inte ens att staten ska ha mina uppgifter. Vad händer då?

I rapporten nämns i förbigående hembränning och smuggling. Att personer, som enligt motbokssystemet inte skulle få köpa alkohol, sannolikt skulle utnyttja dessa möjligheter (samt langning) nämns däremot inte.

Dessutom utgår man i Eudoxas förslag från att man inte ska få missbruka alkohol. Att vara liberal innebär att man accepterar alternativa livsstilar så länge deras utövande inte innebär en kränkning av rättigheter. Att missbruka alkohol betyder inte att man kränker rättigheter.

Enligt rapporten sägs den genetiska motboken bygga på ”en modern, proaktiv och individualiserad socialpolitik”. Jag vill inte ha någon socialpolitik alls, i synnerhet inte om den är ”individualiserad” och ”proaktiv”, vilket jag har svårt att få till något annat än ”aktiv statlig kontroll över individerna”. Att den är ”modern” struntar jag faktiskt i, men jag misstänker att det i mångt och mycket är det ”moderna” som lockar Eudoxa.