tisdag, augusti 16, 2005

Nyliberalerna härjar i Nordkorea och på Kuba

På sin blogg försöker Ali Esbati leda i bevis att nyliberalismens härjningar i världen har gjort att en hel rad länder blivit fattigare deceniet som följde kommunismens fall 1989. Det är korrekt att det finns ett antal länder vars BNP sjunkit under denna period men om det verkligen är nyliberalismen som är boven förefaller något tveksamt när man tittar på vilka länder det rör sig om.

1 Sierra Leone -63%
2 North Korea -58%
3 Zaire -57%
4 Iraq -56%
5 Yugoslavia -34%
6 Libya 29%
7 Djibouti -26%
8 Romania -25%
9 Togo -24%
10 Haïti -23%
11 Cuba -23%
12 Mongolia -22%
13 Somalia -20%
14 Guinea Bissau -19%
15 Bulgaria -19%
16 Cameroon -15%
17 Afghanistan -15%
18 Burundi -15%
19 Zambia -14%
20 Congo -14%

Glädjande nog har inte nedgången fortsatt utan på många håll vänts i spektakulär ekonomisk tillväxt. I Afganistan har BNP sedan Talibanregimens fall (undrar om Esbati menar att Talibanerna också var nyliberaler?) ökat från ca 2.46 miljarder USD 2001/2002 till 4,60 miljarder USD 2003/2004. Det motsvarar en tillväxt på 86 procent! I och med att befolkningen under samma period ökat kraftigt blir tllväxten i per capitainkomster något lägre men stanar ändå på närmast ofattbara 62 procent (IMF). I Irak har tillväxten sedan Saddams terrorregim föll varit 52 procent.
Tyvärr ser det fortfarande rätt illa ut i Nordkorea. Dessa nyliberaler...